Hjälpmedel:

Välkommen till Hjälmstaskolan

Elever vid skolvägg

Skolan som möter ett samhälle i förändring

Hjälmstaskolan ligger i ett naturskönt område i Vallentuna med gångavstånd till kommunikationer, idrottsplats, kommunalt biblioteket, Kulturskolan och simhall.

På Hjälmstaskolan välkomnar vi elever från förskoleklass till och med årskurs 9.

Vi, personalen och eleverna, arbetar tillsammans för att varje elev skall få en bra och trevlig studietid. Vår förhoppning är att våra elever skall lämna skolan med en framtidstro samt ha en bra grund att stå på och dessutom kunna se tillbaka på sina studieår med glädje.

Vi har en väl fungerande skolgård som lockar till lek av varierande slag för de yngre eleverna och ett bokcafé för de äldre eleverna att  tillbringa sina raster i.

Hjälmstaskolans inriktningar

Särskilt stolta är vi över våra olika inriktningar i årskurs 7-9 i Bild, Idrott, Musik, Hemkunskap och Matematik, där eleverna har en möjlighet att fördjupa sig i respektive ämne. Musikinriktningen sker i samarbete med Kulturskolan.
Mer information om respektive inriktning kan du hitta under fliken Grundskola/Profilval. 

Från och med läsåret 2013/2014 kan Hjälmstaskolan, som en av 20 skolor i Stockholm, titulera sig "Teknikskola". Detta innebär att vi satsar på teknikämnet och har behöriga lärare i teknik.

Läsåret 2015/2016 startar Hjälmstaskolan en klass i åk 7 med musikinriktning/matematikinriktning. Musikundervisningen i denna klass sker i samarbete med Kulturskolan.

För dig som inte hade möjlighet att komma på vårt informationsmöte för blivande 7:or onsdagen den 28/1 har vi lagt in den powerpiont-presentation vi visade här: Välkomna till Hjälmstaskolan

Övrigt om Hjälmstaskolan

I Hjälmstaskolans byggnad ryms även specialverksamheterna Clavis, för elever inom autismspektrat och Vallen som är en verksamhet för elever med språkproblematik. Dessa verksamheter ingår i Resurscentrums rektorsområde.Sidan granskad den 25 juni 2015Kommentera sidan