Hjälpmedel:

  • Fotograf SMÅA AB

Bygga, bo och miljö

När du ska bygga behövs nästan alltid någon form av tillstånd. Här får du information om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med den bebyggda miljön i Vallentuna kommun. Verksamheten styrs bland annat av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Aktuellt

Har du frågor om bygglov?

2017-04-28

Välkommen torsdagen 8 juni kl. 13.00-15.30. Tjänstemän på samtliga av samhällsbyggnads-förvaltningens avdelningar finns tillgängliga för att svara på frågor.

Sammanställning från Öppet hus

2017-05-23

Nu finns sammanställningen med de synpunkter vi fick in från Öppet hus för utvecklingen av Karby och Brottby med omnejd. Öppet hus ägde rum i Karbyskolan den 8 februari 2017.

Fler artiklar