Hjälpmedel:

 • Fotograf SMÅA AB

Bygga, bo och miljö

När du ska bygga behövs nästan alltid någon form av tillstånd. Här får du information om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med den bebyggda miljön i Vallentuna kommun. Verksamheten styrs bland annat av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Aktuellt

Vi är cyklist. När blir du?

2017-09-07

Vi är cyklist heter cykelkampanjen som Vallentuna tillsammans med 19 andra kommuner i Stockholmsregionen genomför under vecka 36-39. Delta i tävlingen om en elcykel och lämna ideéer på vad vi kan göra för att fler ska cykla.

Öppet hus med informationskvällar

2017-09-07

Den fördjupade översiktsplanen för Karby och Brottby har reviderats i en inriktning som är mer anpassad och platsspecifik. Välkommen att ta del av planens nya inriktning och innehåll.

 • Bygglovs telefonjour stängd 20-22 september

  2017-09-20

  Bygglovsavdelningen åker på konferens 20-22 september och under denna period går det inte att nå deras telefonjour. Det går bra att maila frågor till bygglov@vallentuna.se.

 • Samråd detaljplan Lindholmen - Uppsäter

  2017-09-14

  Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för området Lindholmen Uppsäter. Syftet är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen av Lindholmen. Planen ställs ut för samråd till och med den 9 okt 2017.

 • Får dödade av varg

  2017-09-12

  Sex får hittades döda i en hage norr om Brottby i Vallentuna i söndags. Länsstyrelsens personal var på plats och säkrade spår efter varg.

 • Ny förskola i Ormsta

  2017-09-11

  Under hösten 2016 började Vallentuna kommun projekteringsarbetet för att bygga en ny förskola vid Ormstaskolan. Förskolans verksamhet beräknas öppna under januari 2019.

 • Översiktsplan 2040

  2017-09-01

  Under perioden från den 1 september 2017 till den 30 oktober 2017 pågår samrådet för Vallentunas nya översiktsplan med sikte på år 2040. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Fler artiklar