Hjälpmedel:

Anhörigportal

 

En bra plats är en anhörigportal på internet och erbjuds till dig som ger stöd och vård till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. En bra plats är ett nationellt nätverk, vilket ökar möjligheten att hitta en eller flera anhöriga som är i en liknande situation.

Här kan du när som helst på dygnet skaffa kunskap, få kontakt med andra anhöriga och dela värdefulla erfarenheter. I En bra plats finns en mängd information och nyheter. Det kan vara tidningsartiklar, rapporter eller TV-program om hur det är att vara anhörig, om stress och sömn eller om olika sjukdomar och hjälpmedel.

Säkert forum

En bra plats är ett slutet forum och endast till för anhöriga och personal som arbetar med anhörigstöd. Du får dina inloggningsuppgifter via kommunens anhörigstöd, men de kontakter du har och det du diskuterar med andra anhöriga i en bra plats kan inte personal eller någon utomstående ta del av.

Hur gör jag

Om du är intresserad av att använda En bra plats fyller du i en intresseanmälan på En bra plats webbplats www.enbraplats.se. Du kan också anmäla dig via Vallentuna kommuns anmälningsformulär.

Sidan granskad den 16 mars 2017Kommentera sidan