Hjälpmedel:

Ekonomi- , ekonomiskt stöd, budget- och skuldrådgivning

Ibland är det svårt att få pengarna att räcka till. Då har du möjlighet att söka hjälp genom kommunens socialförvaltning.

Om du har ekonomiska bekymmer har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd. Du kan söka hjälp med budget- och skuldrådgivning, eller ekonomiskt stöd i form av försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Om du har kontakt med socialförvaltningen eller arbetsförmedlingen kan du genom handläggaren även få tillgång till kommunens arbetsmarknadsavdelning som erbjuder ytterligare möjligheter till praktik och arbetsträning.

Sidan granskad den 17 februari 2015Kommentera sidan