Hjälpmedel:

  • Cykla på hösten

  • Roslagsbanan

  • Trafikplatsen nattetid

    Trafikplatsen nattetid Fotograf Johan Wiklund

Trafik och infrastruktur

Väl fungerande vägar och kollektivtrafik är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Här hittar du information om bland annat aktuella projekt, trafiksäkerhet, skötsel av vägar, kollektivtrafik, cykelvägar och parkeringsplatser.

Aktuellt

Lekplatsplanen antagen i kommunfullmäktige

2017-06-29

Planen innehåller strategier kring placering av nya lekplatser, riktlinjer för utformning, investerings-kostnader samt en åtgärdsplan för de befintliga lekplatserna.

Ny belysningsentreprenör

2017-07-03

Från om med den 1 juli 2017 är Bogfelts installationer och entreprenad AB kommunens nya belysningsentreprenör.

Fler artiklar