Hjälpmedel:

Cykelplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under åren 2013-2015 arbetat med att ta fram en cykelplan. I cykelplanen finns förslag till många förbättringar, till exempel nya cykelvägar, fler cykelparkeringar, borttagande av hinder och ny belysning.

För år 2016 är följande åtgärder beslutade:

  • Asfaltering och ny belysning på cykelvägen mellan Kragstalunds station och Nyborgsvägen. I nuläget är cykelvägen endast grusväg och belysning saknas på delar av sträckan.
  • Uppsättning av vägvisningsskyltar för cyklister. I första hand gäller det stråket längs Stockholmsvägen, mellan Vallentuna centrum och gränsen till Täby.
  • Fler cykelparkeringsplatser vid Vallentuna station. Förutsättningen är att överenskommelse med markägaren kan göras.
  • Inventering av cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafik.
  • Inköp av två st cykelräknare för att mäta hur många cyklister som använder respektive cykelväg. Mätarna är portabla och kommer att flyttas runt i cykelvägnätet.

Bakgrund

Vallentuna kommun har på senare tid varit en av Sveriges snabbast växande kommuner, med en kraftig utbyggnadstakt av bebyggelse och infrastruktur. Denna snabba och stora samhällsbyggnadsutveckling ställer höga krav på kommunens övergripande planering för att Vallentuna ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Sidan uppdaterad den 25 april 2016Kommentera sidan