Hjälpmedel:

Cykling och cykelvägar

Att cykla är bra på många sätt. I jämförelse med andra transportmedel är cykeln ofta både billigare, snabbare och renare för miljön. Samtidigt får den som cyklar motion och bättre hälsa.

Cykelbås för pendlare

Vid Vallentuna station finns det möjlighet att hyra ett cykelbås. Båsen är avsedda för pendlare och får endast innehålla cykel med tillhörande utrustning. Det finns plats för 24 cyklar i separata små utrymmen med låsbara dörrar. Den som undertecknar kontraktet måste ha fyllt 18 år. Cykel med korg fram eller barnsits bak går inte in i båsen.

Det är Pendula som du tecknar kontrakt med, se länk till Pendulas webbplats till höger.

Mer information om hur du hyr ett cykelbås hittar du till höger genom att klicka på länken Cykelbås - regler, villkor, anmälan.

Cykelbanor

Det finns en webbkarta över centrala Vallentunas cykelvägar, se länk till höger. Gång- och cykelvägar finns också i Vallentunas besökskarta, se länk till höger.

Cykelplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under åren 2013-2015 arbetat med att ta fram en cykelplan. I cykelplanen finns förslag till många förbättringar, till exempel nya cykelvägar, fler cykelparkeringar, borttagande av hinder och ny belysning. 

Syftet med en cykelplanen är att Vallentuna kommun bland annat ska ha ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. För mer information om cykelplanen, se länk till höger.

Regionala cykelstråk

Ta del av regionala cykelstråk via länken i högermenyn. Där kan du också planera din cykelresa inom hela Stockholms län.

Sidan uppdaterad den 25 april 2016Kommentera sidan