Hjälpmedel:

Bidrag för sommarlovsaktiviteter

Alla barn har rätt till en rolig sommar! Nu kan du ansöka om bidrag för sommarlovsaktiviteter 2017 riktade mot barn i åldern 6-15 år. Regeringen har beslutat att ge kommunerna drygt 200 miljoner kronor för att utveckla fler kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Av de 200 miljoner kronorna får Vallentuna kommun cirka 150 000 kr för 2017. Nu vill vi att alla föreningar, samfund, studieförbund och kommunala verksamheter som riktar sig mot barn och unga och som vill ta del av bidraget lämnar in en ansökan.

Direktiv för bidraget

  • Målgruppen ska vara barn i åldern 6-15 år
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria
  • Aktiviteterna ska syfta till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Aktiviteterna ska stimulera deltagande från barn oavsett könsidentitet, främja inkludering/integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av barn som vill delta
  • Aktiviteterna ska genomföras under perioden 16 juni- 20 augusti

Så söker du pengar till din aktivitet

Skicka din ansökan genom att fylla i formuläret via denna länk, senast 19 maj. Beslut om medel meddelas senast 2 juni.

Redovisning senast 15 september

Alla som fått detta bidrag måste lämna en redovisning senast 15 september via ett digitalt formulär som vi skickar ut. Bra att veta är att redovisningen bland annat måste innehålla en kort beskrivning av aktiviteten, ange antal flickor och pojkar som deltog och hur de uppfattade aktiviteten.

Vi vill även att ni reflekterar över effekter av sommarlovsaktiviteten i stort, särskilt för barn från socioekonomiskt utsatta familjer. Vi behöver även en ekonomisk redovisning med löner, inköp av material och kostnader för aktiviteter.

Vi vill gärna veta om, och i så fall varför ni bedömer att detta är en aktivitet som bör arrangeras även nästa år och hur ni kan utveckla den.

Sidan uppdaterad den 20 april 2017Kommentera sidan