Hjälpmedel:

NOVA Ungdomens hus är öppet

NOVA Ungdomens hus ska vara en trygg plats. Under fria former ska NOVA Ungdomens hus ge utrymme för möten mellan ungdomar. Hos oss ska kreativitet, personliga intressen och individers behov få utrymme. Under föregående vecka när verksamheten varit stängd har ett arbete gjorts för att säkerställa att NOVA Ungdomens hus ska kunna vara just den platsen.

En konkret åtgärd är att det nu kommer vara mer personal på NOVA Ungdomens hus. Alla kommunens fritidsgårdar ska ge möjlighet till att skapa goda kontakter och relationer mellan ungdomar och vuxna. Vi tror att fler vuxna på plats kommer stärka möjligheten till detta.

Idag öppnar NOVA Ungdomens hus igen. Arbetet för att förbättra och utveckla verksamheten kommer att fortsätta ytterligare. Samarbetet mellan olika aktörer är en nyckel i detta arbete.

NOVA Ungdomens hus är en del av kommunens ungdomsenhet som ska utgöra basen i kommunens förebyggande ungdomsarbete. I detta ligger också att samverka med andra förvaltningar och myndigheter. Ungdomsenheten ska med andra aktörer arbeta för att motverka brott, våld, rasism, alkohol - och drogmissbruk bland ungdomar. NOVA Ungdomens hus är en del i det arbetet.

Sidan uppdaterad den 15 mars 2017Kommentera sidan