Hjälpmedel:

Välkommen till Bällstabergsskolan

Elever i skolbiblioteket 

Bällstabergsskolan - en modern skola

Här kan du läsa mer om Bällstabergsskolan, se filmer om oss, ta del av information från lärare samt kalendarium.

Bällstabergsskolan är en kommunal F-9 skola i södra Vallentuna med cirka 500 elever och 65 förskolebarn. Vi är organiserade i arbetslag och arbetar aktivt för att elever och pedagoger ska känna arbetsglädje och vara stolta över sin skola/förskola. Skolan invigdes 2002, lokalerna är trevliga och ljusa. Det är nära till natur och det finns goda kommunikationer till skolan med busshållplats och Roslagsbanan runt knuten.

Bällstabergsskolan ligger i framkant inom den digitala utvecklingen. Som en av få grundskolor i kommunen arbetar vi enligt 1-1 koncept där elever och personal använder varsin iPad som pedagogiskt redskap i undervisningen. Vi ger barn och ungdomar en bra start i livet och en plats där de kan stärka sitt självförtroende och känna lust att lära. Våra ledord är hänsyn, trivsel och ansvar. Vi inspirerar till tron på den egna förmågan. Vi ser och tar till vara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära. Tillsammans skapar vi en lustfylld, trygg och kreativ arbetsplats som är öppen och delaktig i samhället.

På Bällstabergsskolan är vi rädda om vår miljö och tar av oss skorna inomhus.

Till vår enhet hör även förskolan Sjumilaskogen för barn i åldrarna 1 till 5 år. Lokalerna är delvis integrerade med varandra. På vår förskola är vi just nu på gång med att bygga upp en helt ny Reggio Emilia inspirerad lärmiljö.

Vi tänker att kunskap skapas på olika sätt i olika sammanhang och då är de pedagogiska miljöerna extra betydelsefulla.

På skolan har vi kunniga och engagerade pedagoger, trivseln är stor och det känner man redan när man kommer in i de ljusa lokalerna.

 

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2014Kommentera sidan