Hjälpmedel:

Delaktighet för elever och föräldrar

Skolsamråd

Enligt skollagen och läroplanen ska elever och vårdnadshavare få möjlighet till inflytande och delaktighet i skolverksamheten. Detta gäller från förskola till och med gymnasieskola.

Två gånger per termin träffas skolans ledning, representanter för vårdnadshavare samt skolans personal och skolans kontaktpolitiker.

Vårdnadshavarens främsta väg till delaktighet och inflytande är genom klass- och föräldramöten, skolsamråd och utvecklingssamtal. Om du som vårdnadshavare har frågor du vill lyfta kontaktar du klassens föräldrarepresentant inför mötet. 

Skolsamrådsmöten 2016/2017 

10 maj kl 18:00-19:30

18 februari kl 18:00-19:30

14 september kl. 18:00-19.30

9 november kl. 18:00-19:30

Dagordning 10/5

Plats: Ateljén på avdelningen B

Tid: kl. 18.00-19.30

Dagordning

  • "Mentor"
  • Förstelärare
  • Ekonomi, elevtapp
  • Hopslagningar
  • Rekryteringar
  • Övrigt

 

Vänliga hälsningar

Skolledningen på Bällstabergsskolan

Varmt välkomna!

Förväntningar

I vårt förväntansdokument kan du se vad vi förväntar oss våra elever på skolan. Dokumentet hittar du i högermenyn.

Sidan granskad den 27 april 2017Kommentera sidan