Hjälpmedel:

Vår organisation

I Bällstabergsskolan arbetar vi i följande pedagogiska enheter:

  • Förskola
  • Förskoleklass–år 1
  • År 2–3
  • År 4–5
  • År 6–9
  • Skolbarnsomsorg
  • Administration/Elevstöd/Vaktmästeri

Rektor bildar ledningsgrupp tillsammans med tre biträdande rektorer, som till sin hjälp har pedagogiska samordnare.

Kompetensutveckling

Vi har gemensamma planerings- och kompetensutvecklingsdagar såväl inom det egna arbetslaget, som för hela skolan och tillsammans med kommunens andra grundskolor.

Sidan granskad den 13 april 2017Kommentera sidan