Hjälpmedel:

Hammarbacksskolan - ett aktivt val

Elever och lärare vid träd

Hammarbacksskolan är en F-9 skola, från förskoleklass till år 9 samt Strix med totalt ca 500 elever. Strix är en särskild undervisningsgrupp där eleverna läser efter grundskolans eller grundsärskolans kursplan.
Vi tar emot elever från hela Vallentuna kommun, men företrädelsevis är det elever i närområdet som söker till vår verksamhet.

Hammarbacksskolan kvalitetssäkrades enligt Investors in People 2008 och omcertifierades 2010.

Investor in People

Sidan uppdaterad den 25 november 2014Kommentera sidan