Hjälpmedel:

Skola Direkt

Det främsta syftet med Skola Direkt är att stimulera elevernas lärande för att nå bättre resultat. Målet är också att öka kommunikationen samt förenkla samarbetet mellan elev och pedagog, hem och skola/förskola och inom skolan.

Den virtuella lärmiljön samlar veckoplanering, kursplaner, inlämning av uppgifter, genomförande av digitala prov, individuella utvecklingsplaner, elevens resultat, digitalt lektionsmaterial med mera.

Ditt barns uppgifter och resultat i Skola Direkt är synliga endast för de berörda – ditt barn, du som vårdnadshavare samt skolans pedagoger.

Skola Direkt infördes under 2009 som en följd av det politiska målet att erbjuda en virtuell lärmiljö som förbereder inför framtiden. Lärmiljön utvecklas kontinuerligt och vi ser fram emot en gemensam utveckling.

Ny användare i Skola Direkt?
Glömt användarnamn och lösenord?

Är du elev, kontakta din pedagog/mentor/handledare.

Är du vårdnadshavare, kontakta ditt barns pedagog/mentor/handledare.

Kontaktuppgifter till grundskolor i Vallentuna

Gemensamma riktlinjer

Vallentunas förskolor/skolor har tagit fram gemensamma riktlinjer för arbetet i Skola Direkt. Detta för att du som vårdnadshavare enklare ska kunna hitta den information som är viktig, oavsett vilken förskola/skola ditt barn går i.

Introduktioner till Vallentuna kommuns virtuella lärmiljö (i pdf-format):

för vårdnadshavare i grundskolan
för vårdnadshavare i förskolan och pedagogisk omsorg

Sidan uppdaterad den 6 september 2013Kommentera sidan