Hjälpmedel:

Sök

Sökresultat

65 träffarFamiljehem inom Alla

Familjehem
har rätt till - en trygg uppväxt. Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Då kan ett familjehem vara lösningen under en kortare eller längre tid. Det som tidigare kallades fosterhem eller fosterfamilj kallas idag ...
Webbsidor   2013-05-13 · 17 kB · Visa med sökorden markerade
Viktig granskning av familjehemskonsulter
Kommunen har granskat ett flertal familjehemskonsulter och några har visat sig vara olämpliga för kommunen att anlita. Samarbetet är redan avslutat med ett av företagen och kommunen fortsätter granskningen av ytterligare några. - Det är naturligtvis ...
Webbsidor   2016-03-04 · 15 kB · Visa med sökorden markerade
Jour- och familjehem
har rätt till - en trygg uppväxt. Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Då kan ett familjehem vara lösningen under en kortare eller längre tid. Det som tidigare kallades fosterhem eller fosterfamilj kallas idag ...
Webbsidor   2013-06-11 · 19 kB · Visa med sökorden markerade
Mall för kommunal författningssamling
6.4.3 2001-12-05 1 (1) Kommunal författningssamling - Avgifter inom Individ ... Familjehem, vuxna (SoL, - LVM) Den högsta avgift som tas ut - inom landstingets sjukhus - (betalas direkt till familjen). - Ersätter alternativt kom- pletterar den omkostnads- ersättning ...
PDF   2016-04-11 · 19 kB · Visa med sökorden markerade
Vill du ge trygghet?
Vill du bli jour- eller familjehem? - Ibland uppstår situationer när den egna familjen inte kan ge den trygghet som ett barn eller ungdom behöver. Då kan ett familjehem vara lösningen under en tid. Just nu har kommunen stort behov av jour- och familjehem. Att ...
Webbsidor   2015-10-12 · 13 kB · Visa med sökorden markerade
Socialförvaltningen Lex Sarah-anmäler sig själva
Socialförvaltningen i Vallentuna slår nu larm om att de familjehem som ensamkommande flyktingbarn placeras på inte är tillräckligt utredda. Kommunen hinner inte göra utredningar i den takt som barn blir placerade i kommunen. I ett fall är det ...
Webbsidor   2015-12-01 · 15 kB · Visa med sökorden markerade
Kontaktfamilj
En kontaktfamilj kan ge det stöd i vardagen som barnet eller ungdomen saknar i sitt naturliga nätverk. Detta stöd är en frivillig insats och är ett bistånd som föräldern efter en utredning kan beviljas sitt barn. Att vara kontaktfamilj innebär ...
Webbsidor   2013-05-13 · 19 kB · Visa med sökorden markerade
Så här kan du hjälpa
Det finns mycket du kan ... familjehem Bli flyktingvän Har du bostad att hyra ut? - Kommunen har behov av att hyra bostäder för de nyanlända flyktingar som kommer till oss i Vallentuna och behöver bostad. Har du en bostad att hyra ut, vi tar tacksamt ...
Webbsidor   2016-06-02 · 30 kB · Visa med sökorden markerade
Stöd till familjen
I barn- och ungdomsgruppen arbetar socialsekreterare ... familjehem eller behandlingshem, så kallad HVB-hem. Det händer att socialtjänsten behöver utreda barns situation, utan att föräldrarna samtycker till detta. I vissa fall kan utredningen ...
Webbsidor   2013-05-13 · 22 kB · Visa med sökorden markerade
Nyhetsarkiv omsorg och hjälp
Bra betyg - när de äldre tycker till ... familjehemskonsulter - 2016-03-04 Kommunen har granskat ett flertal familjehemskonsulter och några har visat sig vara olämpliga för kommunen att anlita. Ny sajt för barn om socialtjänsten - 2016-03-01 ...
Webbsidor   2013-09-02 · 36 kB · Visa med sökorden markerade
1 2 3 4 5 6 7 Nästa »