Hjälpmedel:

Sök

Sökresultat

8 träffarFlyktingmottagning inom Alla

Integration och flyktingmottagning
På grund av oroligheterna i världen är många människor på flykt. Några av dem kommer till oss här i Vallentuna. Aktuellt - Inga tillfälliga boenden på Åby gärde - 2017-01-13 Efter utredningen av platsen står det nu klart att planerna inte ...
Webbsidor   2016-03-22 · 18 kB · Visa med sökorden markerade
Boende erbjuder ensamkommande ungdomar en väg in i samhället
I februari öppnar ett stöd- och träningsboende i Vallentuna ... flyktingmottagandet i Sverige och enligt lag ska kommuner ta emot det antal flyktingar som de blir anvisade av dem. Vallentuna kommun ska bereda 144 platser för ensamkommande flyktingbarn. ...
Webbsidor   2016-01-21 · 17 kB · Visa med sökorden markerade
Frågor och svar
Här samlar vi frågor och svar ... flyktingmottagandet dyrare. Det är mer effektivt att använda mark som kommunen redan äger. Marken måste kunna bebyggas snabbt och vara planlagd för boende och inte för t ex park/natur eller industrier. Den måste ...
Webbsidor   2016-11-09 · 61 kB · Visa med sökorden markerade
Boende för ensamkommande barn i Brottby
Kommunens integrationsgrupp E-post: Kontaktformulär Mer information - Loberia AB Frågor och svar om integration och flyktingmottagandet Ensamkommande barn och ungdomar
Webbsidor   2016-08-10 · 17 kB · Visa med sökorden markerade
Så här kan du hjälpa
Det finns mycket du kan göra för att hjälpa människor på flykt och för att ge dem en bra start här i Vallentuna. Nedan är några sätt, men du kanske har egna idéer, de tar vi tacksamt emot! Du kan hjälpa - Du kan hjälpa flyktingarna genom ...
Webbsidor   2016-06-02 · 30 kB · Visa med sökorden markerade
Socialförvaltningen Lex Sarah-anmäler sig själva
Socialförvaltningen i Vallentuna slår nu larm om att de familjehem som ensamkommande flyktingbarn placeras på inte är tillräckligt utredda. Kommunen hinner inte göra utredningar i den takt som barn blir placerade i kommunen. I ett fall är det ...
Webbsidor   2015-12-01 · 15 kB · Visa med sökorden markerade
Viktig granskning av familjehemskonsulter
Kommunen har granskat ett flertal familjehemskonsulter och några har visat ... mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Våra handläggare på socialförvaltningen har under lång tid haft så hög belastning att de inte hunnit säkerställa att ...
Webbsidor   2016-03-04 · 15 kB · Visa med sökorden markerade
Inspiration till integration
Tillsammans med ett 20-tal verksamheter, sociala nätverk, språkcaféer ... mottagandet av nyanlända flyktingungdomar i Vallentuna kommun. Vi planerar att arbeta i nära samarbete med Cecilia på kommunen, berättade Hamed Safizada som kom till Sverige ...
Webbsidor   2016-11-22 · 18 kB · Visa med sökorden markerade