Hjälpmedel:

Namnbyten förskolor

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 21 februari 2017 att den kommunala förskoleverksamheten ska vara en egen organisation och separeras från skolverksamheten.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 21 februari 2017 att den kommunala förskoleverksamheten ska vara en egen organisation och separeras från skolverksamheten.

Som ett led i denna organisationsförändring beslutade nämnden den 6 december 2017 att två av förskolorna byter namn.

  • Karbyskolans förskola byter namn till Brottby förskola.
  • Gustav Vasa förskola byter namn till Lindholmens förskolor.

Förändringana börjar att gälla från och med den 1 januari 2018.

Sidan uppdaterad den 2 januari 2018