Hjälpmedel:

Barnomsorg och utbildning

Barn 0-5 år

NamnE-tjänstBlankett
Anmälan om lokal för barnsomsorg och skola   PDF
Ansökan om godkännande av fristående förskola och pedagogisk omsorg   PDF
Ansökan om plats/utökad tid av särskilda skäl i förskola, pedagogisk omsorg eller fritids   PDF
Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg    PDF
Ansökan specialpedagogiskt stöd   PDF
Ansökan tilläggsbelopp   PDF
Barnomsorg, ansökan Skolval
Barnomsorg, inkomstuppgift Skolval  
Barnomsorg, köp av lovvecka   PDF
Barnomsorg, schemaändring Skolval  
Barnomsorg, uppsägning Skolval  
Barnomsorg, behov av mer omsorgstid, ansökan om dispens   PDF
Barnomsorg vid obekväm arbetstid, ansökan   PDF
Barnsäkerhetsarbete i Vallentuna kommun   PDF
Behov av barnomsorg vid obekväm arbetstid, ansökan   PDF
Från förskola till förskoleklass - generell överlämning   PDF
Från förskola till förskoleklass - kompletterande överlämningsplan   PDF
Kostintyg E-formulär PDF
Modersmålsstöd, ansökan E-formulär PDF
Språkförskola, ansökan   PDF
Synpunkter och klagomål E-formulär  
Utvärdering tilläggsbelopp   PDF

Elev 6-16 år

NamnE-tjänstBlankett
Ansökan logoped/talpedagog   PDF
Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem- särskilda skäl   PDF
Ansökan om tilläggsbelopp modersmålsundervisning    PDF
Ansökan specialpedagogiskt stöd   PDF
Ansökan psykologkonsultation   PDF
Ansökan till Resurscentrums samråd   PDF
Ansökan tilläggsbelopp   PDF
Barnomsorg vid obekväm arbetstid, ansökan   PDF
Fritidshem, ansökan Skolval
Fritidshem, inkomstuppgift Skolval  
Fritidshem, köp av lovvecka   PDF
Fritidshem, schemaändring Skolval  
Fritidshem, uppsägning Skolval  
Fritidshem, dispens utökad omsorgstid, ansökan   PDF
Förskoleklass, ansökan
(under januari varje år)
Skolval  
Grundskola årskurs 7, ansökan
(under januari varje år)
Skolval  
Inflyttning, ansökan om skola för nyinflyttad elev Skolval  
Kostintyg E-formulär PDF
Ledighet, ansökan E-formulär PDF
Modersmålsstöd förskoleklass, ansökan E-formulär PDF
Modersmålsundervisning åk 1-9, ansökan E-formulär PDF
Modersmål förskoleklass samt åk 1-9, avanmälan E-formulär PDF
Prao, ersättningsblankett   PDF
Skolbyte, ansökan för elev som är folkbokförd i kommunen och vill byta skola Skolval  
Skolskjuts, ansökan E-formulär PDF
Specialpedagogiskt stöd, ansökan   PDF
Synpunkter och klagomål E-formulär  
Utvärdering tilläggsbelopp   PDF
Utflyttning, elev som flyttar ut ur kommunen och avslutar skolgång Skolval

Gymnasieelev

NamnE-tjänstBlankett
Anmälan om elevs avbrutna studier   PDF
Anmälan om elevs ogiltiga frånvaro   PDF
Ansökan om förlängda studier   PDF
Ansökan om att flytta med ersättning vid gymnasiestudier utomlands   PDF
Ansökan tilläggsbelopp   PDF
Inackorderingstillägg, ansökan   PDF
Kostintyg E-formulär PDF
Modersmålsundervisning, ansökan E-formulär PDF
Skolskjuts för elev i gymnasiesärskola, ansökan E-formulär PDF
Synpunkter och klagomål E-formulär  

Sidan granskad den 13 november 2017