Hjälpmedel:

Björkby-Kyrkviken

Björkby-Kyrkvikens naturreservat ligger nära Vallentuna centrum och är ett populärt utflyktsmål för besökare. Naturen karaktäriseras av ett öppet odlingslandskap i anslutning till Vallentunasjön och Vallentuna kyrka. Syftet med reservatet är att bevara ett välbesökt friluftsområde och ett attraktivt kulturlandskap. 

Ur naturvårdssynpunkt finns intressant flora och fauna. Naturreservatet är beslutat av Länsstyrelsen och förvaltas av Vallentuna kommun.

Flora och fauna

Vid Kyrkviken häckar bland andra brunand och gräsand. Här kan man ibland se den bruna kärrhöken segla fram eller höra rördrommen tuta. I buskmarkerna norr om sjön brukar gräshoppsångare och näktergal höras.

På våren blommar backsipporna i Björkby-Kyrkviken och på sensommaren kan man se många blåklockor som blommar i ängsgräset.

Friluftsområde 

Längs med strandpromenaden finns bänkar och flera rastplatser. Parkering finns i anslutning till kyrkan samt vid Kvarnbadet. För den som har svårt att gå når du reservatet och strandpromenaden lättas via den nedre kyrkogården. 

Våren 2016 sattes nya bänkbord upp och en ny grillplats anlades. 

Tänk på att det är förbjudet att bryta grenar från träd och buskar eller på något annat sätt skada mark och vegetation.

Kultur

Om man följer vägen längs sjön från kyrkan mot Kvarnbadet, kommer man till korsbacken. Där finns gravfält från järnåldern, som innehåller 45 gravar. De flesta gravarna är runda men en del är även kvadratiska och rektangulära. 

Sidan granskad den 30 januari 2018

Dölj infoSparad kopia

Detta är sökmotorns sparade kopia av https://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Naturvard-parker/Naturomraden/Bjorkby-kyrkviken/

2 ord som matchar Kvarnbadet markerades.
Gå till [ nästa | föregående ] förekomst.

Sidan kan ha uppdaterats sedan sökmotorn indexerade den. Du kan alltid gå till den senaste versionen.