Hjälpmedel:

Delaktighet för elever och föräldrar

Skolsamråd

Enligt skollagen och läroplanen ska elever och vårdnadshavare få möjlighet till inflytande och delaktighet i skolverksamheten. Detta gäller från förskola till och med gymnasieskola.

Två gånger per termin träffas skolans ledning, representanter för vårdnadshavare samt skolans personal och skolans kontaktpolitiker.

Vårdnadshavarens främsta väg till delaktighet och inflytande är genom klass- och föräldramöten, skolsamråd och utvecklingssamtal. Om du som vårdnadshavare har frågor du vill lyfta kontaktar du klassens föräldrarepresentant inför mötet. 

Skolsamrådsmöten 2017/2018 

18 september kl 18:00-19:30

 

Dagordning 18/9

Plats: Ateljén på avdelningen B

Tid: kl. 18.00-19.30

Dagordning

  • Kommer inom kort.
  • Övrigt

 

Vänliga hälsningar

Skolledningen på Bällstabergsskolan

Varmt välkomna!

Sidan granskad den 27 april 2017