Avfallsplan 2009-2020

Avfallsplanen är ett styrdokument beslutat av kommunfullmäktige som beskriver avfallshanteringen inom kommunen och riktar sig till de individer som bor och arbetar inom regionen.

Nuvarande avfallsplan gäller till och med år 2020. Gällande avfallsplan har vi tagit fram gemensamt med övriga SÖRAB-kommuner Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby och Upplands Väsby.

Avfallsplan 2009-2020 har följande målområden:

  • Människan i centrum
  • Kvalitet
  • Minska avfallets farlighet
  • Öka återanvändningen
  • Öka materialåtervinningen
  • Energiutvinning
  • Deponering

Du kan läsa mer om den nuvarade planen på SÖRAB:s webbplats: http://avfallsplan.sorab.se/se/Dokument

Utfallet i dessa mål finns att läsa på SÖRAB:s webbplats: http://sorab.miljobarometern.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats