Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Hushållsavfall och latrin

Hushållsavfall och latrin

Till och med 1 oktober 2021 hämtas hushållsavfallet i Vallentuna kommun av Ragn-Sells Kommunpartner AB. Från 4 oktober kommer hämtningen tas över av PreZero.

Hämtning sker normalt veckovis eller varannan vecka. Normalt hämtas hushållsavfallet mellan kl. 06 och 17, i vissa fall fram till kl. 22. 

Fastigheter med fritidsabonnemang får hämtning under perioden vecka 17-42.

Du som har ett eget abonnemang kan även beställa kostnadsfri hämtning av elfall, vitvaror, grovavfall och trädgårdsavfall, se mer information nedan. Det kan göras kostnadsfritt upp till två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus.

På grund av entreprenörsbytet tas inga beställningar emot under perioden 17 september till 1 oktober 2021. Från 4 oktober kommer kontaktuppgifter till den nya kundtjänsten att finnas på hemsidan.   

Fram till och med 1 oktober svarar Ragn-Sells Kommunpartner AB kundtjänst, på frågor om befintliga abonnemang. Telefon: 010-723 23 23 eller e-post: vallentuna@ragnsells.com

Mer information om hämtning

Latrin - hämtning av kärl

Latrin kan antingen hämtas eller komposteras. Latrinhämtning är obligatorisk om du inte har en latrinkompost på din fastighet.

Hämtning av latrin sker var fjärde vecka. Latrinkärlet ska ställas ut kl. 06 måndag morgon i hämtningsveckan. För fastigheter med fritidsabonnemang sker latrinhämtning under perioden maj - oktober (vecka 20 - vecka 40).

Ragn-Sells tillhandahåller engångskärl.

Tretton stycken kärl erhålls för permanentboendeSex stycken kärl erhålls för fritidsboende

När du har förbrukat kärlen som ingår i ditt abonnemang, måste du själv ringa Ragn-Sells kundtjänst för att beställa fler.

Latrinkärlet ska ställas vid tomtgränsen eller vid sopkärlet om detta är placerat vid tomtgränsen.Underlaget ska vara torrt så att risk för läckage inte uppstår.Kärlet ska ställas ut till måndag morgon, kl. 06 i hämtningsveckanKärlet ska vara väl tillslutet.Kärlet skall inte placeras i plastsäck.

Latrinkompost

Vill du veta mer om hur man ordnar en latrinkompost, kan du kontakta miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ritning skall bifogas ansökan som visar anläggningens/anläggningarnas placering i förhållande till byggnader, tomtgränser, vattentäkter och vattendrag.

Hämtning av elavfall och vitvaror

Småhus och fritidshus som har eget abonnemang kan få hämtning av elavfall, även kyl och frys, vid fastighetsgränsen utan särskild avgift. För permanentboende hämtas elavfall två gånger per år, och för fritidsboende en gång per år. För mer information angående hämtning av elavfall kontakta Ragn-Sells. 

Hushållen kan själva lämna elavfall avgiftsfritt vid SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby och Löt.

Hämtning av grovavfall

För småhus med eget abonnemang hos Ragn-Sells ingår hämtning av grovavfall i avgiften.

Grovavfall är tunga eller skrymmande saker som inte är lämpliga att lägga i vanliga sopkärl. Det kan vara exempelvis trasiga möbler, leksaker, cyklar eller barnvagnar.

Trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall, elavfall, bildäck eller andra bildelar räknas däremot inte som grovavfall. 

Hämtning av grovavfall sker två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidsboende. Grovavfallet ska då lämnas vid tomtgränsen. Du beställer hämtning genom att ringa Ragn-Sells kundtjänst.

Varje hushåll får lämna max 1,5 m3 grovavfall, sorterat i rent brännbart grovavfall och icke brännbart/blandat grovavfall.

Hushållen har också möjlighet att själva lämna grovavfall avgiftsfritt hos SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby eller Löt.

Företag kan lämna grovavfall på någon av SÖRAB:s återvinnings- centraler mot avgift. Företagskortet behövs som betalning.

Hämtning av trädgårdsavfall

För småhus med eget abonnemang hos Ragn-Sells ingår hämtning av trädgårdsavfall i avgiften. Du kan beställa kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus.

Att tänka på vid hämtning

  • Hämtningsperioden för trädgårdsavfall är april-november.

  • Trädgårdsavfallet ska ligga i komposterbara säckar av papper. Papperssäcken får inte ha en plastad insida. Godkända säckar kan köpas i handeln.

  • Du kan lämna max 20 säckar per hämtning.

  • Säcken får ha maxlängden 120 cm med omkretsen 100 cm och väga max 15kg.

Extra hämtning av trädgårdsavfall

Extra hämtning av trädgårdsavfall kan beställas mot en särskild avgift. Kontakta Ragn-Sells kundtjänst för beställning av extra hämtning av trädgårdsavfall. För stora mängder trädgårdsavfall kan man även beställa en container.

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral

Hushållen får lämna trädgårdsavfall avgiftsfritt på återvinningscentralerna i Hagby och Löt. Trädgårdsavfallet ska sorteras som återvinning till kompost eller bränsleflis.

I avdelningen för kompost kan du till exempel lämna löv, gräsklipp, rabattrens, fallfrukt, hö och halm, mindre kvistar och grenar. Som bränsleflis räknas kvistar och grenar som är större än 1 cm i diameter. Större stubbar, stockar och rötter tas endast emot på Löt återvinningscentral.

Hämtning av trädgårdsavfall på abonnemang

Hämtning av trädgårdsavfall i 370-liters kärl är möjlig att få på abonnemang under perioden april-november. 16 hämtningar ingår under perioden. Ett abonnemang kostar 943 kronor inklusive kärlhyra och moms.

Observera att stubbar och rötter endast kan lämnas på Löt återvinningscentral.

Kontakta Ragn-Sells på 010-723 23 23 eller vallentuna@ragnsells.com för mer information.

 

Hämtning av matavfall

För dig som sorterar ditt matavfall så hämtas hushållssoporna varannan vecka tillsammans med matavfallet. Under månaderna juni, juli och augusti töms kärlet med matavfall varje vecka medan hushållssoporna fortfarande hämtas varannan vecka.

Vad gäller om jag har tillfälliga extrasopor?

Tillfälliga extrasopor ska alltid föranmälas till Ragn-Sells. 

Var ska mitt sopkärl stå vid hämtning?

Sopkärlet ska vara utrullat till fastighetsgränsen före kl. 06, max två meter från den plats där sopbilen stannar, med hjulen och handtaget vända mot sopbilen. Om avståndet är mer än två meter måste du betala ett särskilt avståndstillägg.

Hjälp din sophämtare i vinter

• Skotta och sanda vid ditt avfallskärl.

• Ta bort snö som ligger på kärlets lock.

• Sanda mellan gatan och kärlet.

• Skotta en rymlig passage i snövallen så att det går att komma fram.

• Blockera inte vändplatser med uppställda bilar, det hindrar sopbilen från att komma fram.

• Placera kärlet med handtaget och hjulen mot gatan, max två meter från den plats där sopbilen stannar.

• Ställ ut kärlet senast kl. 06 på hämtningsdagen.


Om ditt kärl inte har tömts inom 24 timmar från ordinarie tömning,
kontakta Ragn-Sells kundtjänst på telefon 010-723 23 23.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats