Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Matavfallsinsamling / Obligatorisk matavfallsinsamling

Nu ska alla boende i småhus sortera sitt matavfall

Matavfall är fantastiskt. Bananskal, fiskben och kaffesump kan faktiskt bli till näringsrik biogödsel till våra åkrar och till biogas som driver våra bussar. Det enda som behövs är att matavfallet sorteras rätt.

För att öka mängden matavfall som kan göra nytta, blir det nu obligatoriskt för alla boende i småhus i Vallentuna, såväl fritidshus som permanentboende, att sortera sitt matavfall.

Så här funkar det

Efter sommaren börjar kärlen att ställas ut till de småhus som inte redan har matavfallsinsamling. I oktober räknar vi med att alla ska ha fått sitt matavfallskärl.

Tillsammans med kärlet får du ett startkit i form av ett brunt matavfallskärl, en årsförbrukning av papperspåsar (160 st.) och en ventilerad påshållare. Påshållaren luftar papperspåsen, förhindrar att den går sönder och motverkar dålig lukt.

Matavfallet hämtas varannan vecka. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti hämtas matavfallet varje vecka.

Det kostar inte mer för dig att sortera ditt matavfall. Tömning av matavfallskärlet kostar 0 kronor. De hushåll som redan sorterar kommer dock inte längre att få behålla sin subvention när insamlingen blir obligatorisk.

Dina hushållssopor hämtas med samma hämtningsintervall som tidigare. Men när du sorterar både matavfall och förpackningar blir det ofta mycket mindre restavfall kvar i dina vanliga sopor. Då kan du ändra till glesare hämtningsintervall på restavfallet vilket innebär en lägre avgift. Det går också bra att dela kärl med en granne.

Vad händer med matavfallet?

Matavfallet rötas till näringsrik biogödsel som sprids på våra åkrar och till biogas som används som bränsle till bussar och sopbilar m.m.

 

Frågor och svar

Måste alla småhus i Vallentuna sortera matavfall?

Ja, i Vallentuna är det obligatoriskt för boende i småhus och fritidshus att sortera matavfall. Matavfall är en viktig resurs som kan användas för att producera biobränsle till bussar, sopbilar och gödsel till ekologiskt lantbruk. Om matavfallet slängs i restavfallet förbränns det istället för att komma till nytta.

Har du lite matavfall kan en bra lösning vara att kompostera eller att dela kärl med några grannar. Upp till två grannar kan dela samma kärl.

Varför är det viktigt att sortera matavfall?

Om maten slängs i de vanliga soporna så bränns det upp tillsammans med restavfallet. Enligt en plockanalys av restavfallet från småhus i kommunerna inom SÖRAB-regionen 2018, så bestod 28,4% av restavfallet av matavfall. Uppskattingsvis så uppstod det 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige 2018, 133 kilo per person.

Om matavfallet istället sorteras ut så är det en viktig resurs som vid behandling kan ge biobränsle som kan driva bussar, taxibilar och sopbilar. Resterna (rötslammet) efter behandling är så rena att de går att återföra som växtnäring till åker- eller skogsmark.  

Enligt Vallentunas avfallsplan för 2021-2032 så är målet att minska matavfallet i restavfallet med minst 90% fram till 2032.

Det bästa är förstås att slänga så lite matavfall som möjligt. Ett annat mål i avfallsplan 2021-2032 är därför att matsvinnet ska halveras till 2032.

Vad är matsvinn?

Matsvinn är onödigt matavfall som hade kunnat undvikas om det hanterats på ett annat sätt, såsom förvarats annorlunda eller tillagats och ätits. Ett sätt att minska matsvinnet är att planera inköpen så att vi inte köper mat som vi inte kommer att äta. Det skulle i förlängningen leda till att mindre mat behöver produceras i onödan.

Här får du fler tips på hur du kan minska matsvinnet.

När får jag mitt kärl?

Matavfallskärlen ställs ut från mitten av augusti. Vi uppdaterar hemsidan med en tidplan längre fram under sommaren.

Om jag har en kompost, behöver jag ändå ha ett matavfallskärl?

Nej, om du har en godkänd kompost och har anmält den hos miljöenheten på Vallentuna kommun behöver du inte ha ett matavfallskärl. Då kan du ansöka om undantag (information om hur du går tillväga kommer inom kort). Om du har en kompost men inte har anmält den till miljöenheten måste du göra det innan du ansöker om undantag.

Jag har inte så mycket matavfall, kan jag dela matavfallskärlet med en granne?

Ja, två närboende grannar kan dela kärl om ni delar abonnemang och en av er förbinder sig att ansvara för skötsel etc.

Vad gör jag om papperspåsarna tar slut?

Du beställer nya påsar via entreprenörens kundtjänst eller hämtar nya påsar på våra hämtningsställen.

Kan jag få en extra tömning?

Ja, det går att beställa via entreprenörens kundtjänst mot avgift.

Luktar matavfallet?

Matavfall luktar inte mer än vanliga sopor. Det är ju samma avfall som tidigare, skillnaden är bara att det läggs i ett särskilt kärl. För att minimera risken för lukt, följ råden för hur du ska hantera matavfallspåsen och tvätta ur kärlen när det behövs.

Varför ska jag använda papperspåsen?

Använd alltid papperspåsen som är gjord för sortering av matavfall. Den är stabil och tål väta samt bryts ned i biogasanläggningen. Komposterbara plastpåsar är bara komposterbara i en industriell process. Den går inte att använda eftersom matavfallet inte ska komposteras utan rötas för att bli biobränsle. Den komposterbara plastpåsen ställer också till med problem i våra biogasanläggningar då de är sega och lätt trasslar in sig i anläggningen.

Kan jag lägga papperspåsen i en plastpåse?

Nej, lägg aldrig papperspåsen i en plastpåse. Om du förvarar papperspåsen i en plastpåse kommer avfallet att mögla snabbt. Om papperspåsen känns blöt eller kladdig kan du använda dubbla papperspåsar istället.

Plast kan inte rötas så lägger du papperspåsen i en plastpåse så kommer matavfallet att klassas om till restavfall och gå till förbränning istället.

Varför ska jag bara fylla upp till den streckade linjen?

Om du max fyller upp till linjen går påsen lätt att vika ihop ordentligt och matavfallet stannar kvar i påsen. Om påsen är för full kan matavfallet rinna ut i matavfallskärlet som snabbt blir blött och smutsigt. Det gör till exempel att påsen lätt fastnar och kan bli kvar i kärlet vid tömning på vintern. På sommaren kan ett smutsigt kärl börja lukta och dra till sig flugor.

Kontrollerar någon vad jag slänger i matavfallskärlet?

Ja, sophämtaren kan kontrollera att det bruna kärlet bara innehåller matavfall. Kommunen gör också plockanalyser för att kontrollera avfallets sammansättning.

Så här hanterar du påsen

 • Ställ papperspåsen i den ventilerade plastbehållaren och vik ner kanterna.
 • Fyll papperspåsen som mest upp till den streckade linjen. Då blir den enkel att vika ihop ordentligt så att avfallet stannar kvar.
 • Förslut papperspåsen och lägg ner den i matavfallskärlet med öppningen uppåt så att matavfallet stannar kvar i papperspåsen.

Några tips för en fräsch påse

 • Lägg gärna lite hushållpapper i botten av påsen.
 • Låt blött matavfall rinna av i vasken. Räkskal kan sköljas av och slås in i hushållspapper.
 • Torrskala grönsaker direkt ner i påsen och låt kaffefiltret torka upp innan du lägger ner det.
 • Byt påse ofta, gärna varannan eller var tredje dag.

Ställ inte påsen i en plastpåse, då möglar det snabbt.

Sorteringstips!

Ja tack! Det här går bra att lägga i papperspåsen

 • Matrester, råa och tillagade
 • Bröd, kakor och gryn
 • Skal och rester från frukt och grönsaker
 • Kaffesump och tepåsar
 • Skaldjur, även skal
 • Fågel-, fisk- och köttben (små och tunna)
 • Pasta och ris
 • Ägg och äggskal
 • Ostbitar
 • Hushållspapper och servetter som använts för att exempelvis torka upp matfett
 • Snittblommor (utan jord) går bra

Hos Sörab finns en fullständig lista.

Nej tack! Det här ska du inte lägga i papperspåsen

 • Flytande matavfall (hälls ut i vasken)
 • Tobak, fimpar och snus
 • Tuggummi
 • Krukväxter och jord
 • Kattsand, strö eller sågspån från burdjur
 • Dammsugarpåsar
 • Grova köttben
 • Tops och plåster
 • Glass- och ätpinnar
 • Grillkol och aska
 • Trädgårdsavfall

Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att vända dig till någon av oss:

Ragn-Sells Kommunpartner AB

Svarar på frågor om hämtning av matavfall, abonnemang, fakturor, hämtningsdagar, utebliven hämtning, extra hämtning samt beställning av nya matavfallspåsar.

Kundtjänst: 010-723 23 23. E-post: vallentuna@ragnsells.com.

 

Vallentuna kommun

Svarar på frågor om obligatoriskt matavfallsinsamling, Vallentunas avfallsplan, avfallsföreskrifter, avfallstaxan, uppehåll i hämtning, kompostering med mera.

Växel: 08-587 850 00. E-post: kommun@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats