Åby ängar etapp 1

Kommunstyrelsen har beslutat att markanvisa Åby ängar, tomt 2 och 8 till Magnolia Bostad AB i samarbete med Jordens arkitekter AB.

En enig jurygrupp utsåg förslaget som lämnades av Magnolia Bostad AB i samarbete med Jordens arkitekter till det bästa. Motiveringen lyder:

  • Förslaget är väl genomarbetat och har den höga arkitektoniska kvalitet som kommunen önskat i det gestaltningsprogram som tagits fram för Åby ängar.
  • Den välbalanserade och goda arkitekturen lever upp till visionen om Vallentuna centralort som en småstad.
  • Moderna arkitekturgrepp som inglasade balkonger med glasskärmar som skydd för buller i utsatta lägen kombineras på ett förtjänstfullt sätt med val av traditionella material som tegel i olika kulörer i fasader och tak av plåt.
  • Ett livligt taklandskap med takkupor och varierande höjder på fasader, balkongernas rytmiska placering, de väl genomtänkta gavelfasaderna med skorstensmotiv och intressant reliefverkan, bidrar tillsammans med bottenvåningarnas förhöjda fasadliv och kommersiella lokaler mot gata att skapa småstadens charmiga och trygga gatumiljöer.
  • Bottenvåningarnas lokaler tillåter naturliga mötesplatser inomhus kopplade till de offentliga rummen mellan husen i kvarteren. Alla p-platser förläggs i garage och bidrar till att gårdarna fullt ut kan användas som gröna oaser och samvaro för såväl barn som vuxna.
  • Förslaget påvisar inte bara ett hållbart byggande och långsiktigt tänk avseende byggmaterial och andra miljökrav som t ex buller. Det innehåller 245 välplanerade och prisvärda hyreslägenheter samt LSS-boende. De många "naturliga" mötesplatserna och möjligheter till såväl privata-, halvprivata (t ex gårdar, tvättstugor) - och offentliga rum av hög kvalitet skapar en mycket hög social hållbarhet.
  • Förslaget bedöms vara väl förankrat i detaljplanen.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats