Markanvisning Lindholmen Centrum

Vallentuna kommun bjuder in till en markanvisningstävling för ett markområde i centrala Lindholmen där vi just nu håller på att ta fram en detaljplan.

Den del av planområdet som markanvisas är tänkt att innehålla bostäder och lokaler för bland annat livsmedelsbutik.

Tävlingen pågår till och med 5 juli 2023.

plankarta

Det planerade markanvisningsområdet omfattar cirka 13 000 kvm på delar av de kommunägda fastigheterna Lindholmen 5:45 och 5:69. Området ligger intill Lindholmsvägen och Humlevägen, se kartskiss ovan. Det är cirka 300 meter till Roslagsbanan och Lindholmens station. Marken är idag obebyggd och angränsar till småhusområden och grönytor.

Du hittar länken till aktuellt samrådsförslag till detaljplanen lite längre ned på sidan.

Efter ett antal ändringar föreslås markanvisningsområdet ges en total byggrätt på cirka 9 400 kvm BTA, varav cirka 5 100 kvm BTA utgör bostäder och 4 300 kvm BTA utgör bostäder och centrumfunktioner. Ytterligare förutsättningar och tävlingskriterier presenteras i en inbjudan här på denna sida.

Vinnande aktör i markanvisningstävlingen förväntas vara delaktig då granskningsförslaget ska tas fram, vilket vi planerar göra under det första kvartalet år 2024. Efter att detaljplanen och utbyggnaden är klar kommer området att vara en central del i stationssamhället Lindholmen.

Vad ska förslaget innehålla?

Ert tävlingsförslag ska beskriva hur centrumområdet kan utvecklas till ett attraktivt bostadsområde och som även inrymmer en livsmedelsbutik och annan handel eller lokaler.

Förslaget ska omfatta en arkitektonisk idé av området som visualiseras genom handlingar som till exempel situationsplan med kvartersutformning, visionsbilder och fasadskisser.

Hur och när ska förslaget lämnas in?

Du hittar länken till inbjudan nedan där du skickar in förslaget. Sista datum för inlämnande är den 5 juli 2023.

Vad händer sedan?

Efter utvärdering och politiskt beslut kommer Vallentuna kommun att teckna markanvisningsavtal med den utvalda byggaktören. Kommunen kommer sedan att samarbeta med byggaktören i arbetet med detaljplanen för området.

Inbjudan och skicka förslag

Här hittar du inbjudan till markanvisningen i Lindholmen centrum samt skickar in förslaget.

Bilagor till tävlingsinbjudan

Nedan hittar du en del av bilagorna till tävlingsinbjudan. För kompletta handlingar och för att skicka in förslag gå in via länken "Skicka in förslag" ovan.

Bilagor till inbjudan:

 

Anders Nahlbom

Projektledare

E-post
anders.nahlbom@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 38

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats