Nyby 1:21

Flygfoto

 

Vallentuna kommun bjuder in till markanvisningstävling för gruppboende.  Tanken är att boendet ska drivas av en privat operatör. Markanvisningsområdet omfattar en detaljplanelagd tomt i stadsdelen Nyby, belägen ca 2 km från Vallentuna centrum, som kommer upplåtas med tomträtt. Fastigheten, Nyby 1:21, är ca 3 200 kvm stor och ligger intill korsningen mellan Koltrastvägen och Ekebyvägen.

Urval kommer ske utifrån ett antal grundkrav samt på pris. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 29 mars 2019 för att kunna delta i urvalsprocessen.

Anbud lämnas in via Visma TendSign. För anbudsgivare kan inloggning skapas via länken nedan.

Lämna anbud via Visma TendSign

Se inbjudan och detaljplan för mer information om området.

 

Tidplan

Utskick av inbjudan                                        22 februari

Sista dag för att ställa frågor                           22 mars

Sista dag för inlämning av anbud                     29 mars

Tillkännagivande av vinnare                                 april

 

Tidplanen är preliminär och ändringar kan ske. Se hemsidan för aktuell tidplan och uppdateringar.

Dokumentation pågående markanvisning Nyby 1:21

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats