Gamla polishuset

Karta

Markanvisning av Gamla polishuset, del av Vallentuna-Prästgård 1:49.

Vallentuna kommun bjuder in till markanvisningstävling för studentbostäder. Markanvisningsområdet som kommer upplåtas med tomträtt omfattar en fastighet i centrala Vallentuna i direkt närhet till mataffärer, butiker, restauranger och kommunikationer med 30 minuters resa till flertalet högskolor. Efter markanvisning tas detaljplan fram och ska möjliggöra det vinnande förslaget. Området som anvisas är 900 kvm och ligger i korsningen Allévägen/Gärdesvägen.

Urval kommer ske utifrån ett antal grundkrav, ekonomi och allmänheten kommer att få rösta på sitt favoritförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om tilldelning.

Anbudet ska vara kommunen tillhanda senast den 13 maj 2019 för att kunna delta i urvalsprocessen.

Via Visma TendSign finns alla bilagor, underlag och möjlighet att ställa frågor och lämna anbud.

Lämna anbud via Visa TendSign

Se inbjudan nedan för mer detaljer om området.

 

Tidplan

Utskick av inbjudan                           28 mars

Sista dag för att ställa frågor              29 april

Sista dag för inlämning av anbud        13 maj

 

Tidplanen är preliminär och ändringar kan ske. Se hemsidan för aktuell tidplan och uppdateringar.

 

Dokumentation pågående markanvisning Gamla polishuset

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats