Gamla polishuset, del av Vallentuna-Prästgård 1:49

Karta

Markanvisning av fastigheten del av Vallentuna-Prästgård 1:49 centralt i Vallentuna centrum pågår. Här planeras studentbostäder med hyresrätt. Området som anvisas är 900 kvm och ligger i korsningen Allévägen/Gärdesvägen. Markanvisningsområdet kommer att upplåtas med tomträtt. 

Just nu pågår en markanvisningstävling där exploatörer har blivit inbjudna att skicka in förslag på hur studentbostäderna ska utformas. Som en del av markanvisningstävlingen kommer allmänheten att bjudas in att tycka till om förslagen. Omröstningen kommer att pågå 6-20 augusti 2019.

Beslutet om vem som vinner markanvisningstävlingen kommer att fattas av Kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten 2019.

Se bidragen och rösta på din favorit

 

 

Dokumentation

Dokumentation pågående markanvisning Gamla polishuset

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats