Gamla polishuset, del av Vallentuna-Prästgård 1:49

Karta

Markanvisning av fastigheten del av Vallentuna-Prästgård 1:49 centralt i Vallentuna centrum pågår. Här planeras studentbostäder med hyresrätt. Området som anvisas är 900 kvm och ligger i korsningen Allévägen/Gärdesvägen. Markanvisningsområdet kommer att upplåtas med tomträtt. 

Under våren och sommaren 2019 pågick en markanvisningstävling där exploatörer fick skicka in förslag på hur studentbostäderna ska utformas. Som en del av markanvisningstävlingen bjöds allmänheten in att tycka till om förslagen. Omröstningen pågick 6-20 augusti 2019.

Vinnare i markanvisningstävlingen blev bidraget "Studenternas bästa hem", som tagits fram av Sveaviken Bostad AB. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt möte måndag 23 september. 

Innan studentbostäderna kan börja byggas behöver det tas fram en detaljplan för området. Arbete med detaljplanen kommer att påbörjas hösten 2019 och beäknas att  gå ut på samråd våren 2020. Beräknad byggstart för studentbostäderna blir 2021. 

 

 

Titta på bidragen i 3D-modell

Här kan du titta på bidragen till markanvisningstävlingen om studentbostäder i en tredimensionell modell över Vallentuna centrum.

Länk till Cityplanner

3D-modell över Vallentuna Centrum
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats