Bidrag 1: "Studentens bästa hem"

Generöst, hållbart & smart - nya studentbostäder i Vallentuna 

Rymliga lägenheter, minimal miljöpåverkan, vackra långlivade material i alla delar och anpassning till dagens smarta teknologi – allt detta är självklarheter i utformningen av ett nytt studenthus i Vallentuna.

Byggnaden utformas för att på ett självklart sätt inordna sig i mötet mellan villaområdet och Vallentunas centrum. Taken får liknande lutning och utformning som villornas tak, och fasaden utförs i ljust tegel. Ambitionen är att teglet från det gamla polishuset ska kunna tas tillvara och återanvändas i det nya huset, som ett sätt att möta vår tids krav om smart återanvändning och låg resursförbrukning. Det är också ett sätt att återanvända historien – en del av det som funnits på platsen får leva vidare i en ny form.

Entrén till huset ligger mot Gärdesvägen, och där kliver man rakt in i den gemensamma entréloungen med gemensamma ytor för studier, bibliotek, cykelverkstad och evenemang. Det ger en levande gatumiljö där det händer saker. Mot Gärdesvägen placeras också stora planteringslådor för blommande växter, och i hörnet mot Allévägen föreslås ett konstverk – kanske en glad hund, gjuten i brons?

Rymligt till rimlig kostnad

Med ett rationellt tillverkningssätt blir det möjligt att skapa generösa och attraktiva studentlägenheter till rimlig kostnad. Med en hantverksmässigt murade tegelfasaden kombineras det rationella och det sinnliga för att få höga kvaliteter inom en rimlig ekonomisk ram.

Tåligt och långlivat

Alla material är valda för att åldras vackert och ge en god gestaltning både invändigt och utvändigt. Invändigt görs korridorer och trappor utförs i natursten och alla lägenheter får trägolv med breda plankgolv. Tåliga, robusta material som ger en god inomhusmiljö och står sig över lång tid.

Litet ekologiskt fotavtryck

Huset utförs med hög miljöprestanda avseende energiförbrukning och materialval. Smarta och generösa ytor för cykel och tillgång till bilpool gör det enkelt att resa hållbart. Uppe på taket vajar ett ängstak, med växter som anpassas för att gynna de lokala ekosystemen av pollinerande insekter. Över året växlar det utseende i takt med blomningen. Vackert, levande och ett exempel på hur samtida arkitektur och miljöanpassning går hand i hand.

Bostäderna

Högst på önskelistan för de flesta studenter idag står en egen bostad – och allra helst en egen lägenhet. Därför utformas majoriteten av lägenheterna som ettor. Genom att använda ett rationellt byggssytem kan en generös studentbostad med komplett kök, badrum med tvättpelare, avskild sovdel och fransk balkong åstadkommas till en rimlig kostnad.

På varje plan finns en större lägenhet som delas på två. Allt fler upptäcker fördelarna med att dela en större yta på fler – med varsitt eget sovrum och gemensamt kök/vardagsrum får man tillgång till en generösare lägenhet.

 

Fasad öst mot Gärdesvägen

 

Fasad norr mot Allévägen

 

Fasad väst mot gården

 

Fasad mot söder

                                                                                                 

 Situationsplan

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats