Kommande markanvisning för trygghetsboende

Kommunen planerar att under tidig höst 2021 bjuda in till en markanvisningstävling för ett bostadsutvecklingsprojekt i form av trygghetsboende för äldre i västra Vallentuna tätort. Trygghetsboendet ska vara i bostadsrättsform, finnas på den vanliga bostadsmarknaden och inte vara behovsprövat enligt socialtjänstlagen.

Det planerade markanvisningsområdet omfattar ca 14 000 kvadratmeter mark på en del av fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:154. Området ligger intill Ekebyvägen och Snapptunavägen, se kartskiss. Det är ca 500 meter från Roslagsbanan med Ormsta station och ca 1,5 km från Vallentuna centrum med kommersiell- och offentlig service. Marken är idag obebyggd och angränsar till en 4-h gård, småhusområden och grönytor. Området ligger i den landsbygdsnära tätorten i anslutning till större skogsområden och jordbrukslandskap.

Förutsättningar och tävlingskriterier presenteras i inbjudan under tidig höst 2021. När markanvisningstävlingen är avslutad kommer kommunen ta fram en ny detaljplan för området i samverkan med vinnande aktör.

Vill du ha direktinformation när vi går ut med underlaget anmäl dina kontaktuppgifter i intresseanmälan nedan.

Projektledare

Anders Nahlbom

E-post
anders.nahlbom@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 38

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats