Fornminnesvägen 1

Illustration av CREAM Architects AB

Bostäder i form av flerbostadshus kommer att byggas här. En utformning av korsningen Mörbyvägen och Fornminnesvägen kommer att ske, samt trafiksäkra Fornminnesvägen öster om Mörbyvägen. Även förbättringar gällande trafiksäkerheten. Området är beläget cirka 500 meter från Vallentuna centrum.

Intresseanmälan

Exploatör inom detaljplaneområdet som kommer bygga bostäderna är Hökerum Bygg AB. För mer information och intresseanmälan, se http://www.hokerumbygg.se/hovdingahojden

Mer information

Plankarta och planbeskrivning

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats