Fornminnesvägen 1

Illustration

Illustration av CREAM Architects AB

Bostäder i form av flerbostadshus kommer att byggas här. En utformning av korsningen Mörbyvägen och Fornminnesvägen kommer att ske, samt trafiksäkra Fornminnesvägen öster om Mörbyvägen. Även förbättringar gällande trafiksäkerheten. Området är beläget cirka 500 meter från Vallentuna centrum.

Intresseanmälan

Exploatör inom detaljplaneområdet som kommer bygga bostäderna är Hökerum Bygg AB. För mer information och intresseanmälan, se http://www.hokerumbygg.se/hovdingahojden

 

Pågående arbeten

Just nu pågår arbeten på Vallentuna-Mörby 1:115 som kan innebära störningar för närboende.

Dessa arbeten planeras pågå fram till sommaren.

Vid frågor, kontakta projektledare Maria Lindqvist:

Direkt : +46 (0)321 68 71 38

E-post: mia@hokerumbygg.se

Mer information

Plankarta och planbeskrivning

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats