Kårsta och Ekskogen

Kårsta och Ekskogen är två mindre naturnära stationssamhällen som tillsammans har ca 1000 invånare. Kårsta är slutstation på Roslagsbanan.

I Kårsta finns förskola, skola (f-klass-årskurs 6), ett meröppet bibliotek och idrottsplatsen Kårevallen. Vid den lilla skogssjön Bergsjön nära Kårsta skola ligger en kommunal badplats. Kårstaby mellan Kårsta och Ekskogen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljön. I Ekskogen finns en bygdegård.

På den här sidan hittar du mer information om planerade och pågående projekt i Kårsta och Ekskogen.

Mer information om pågående utvecklingsprojekt i Kårsta och Ekskogen

Nya bostäder, utbyggt VA och vägar på Bergsjövägen

Arbetet med att bygga ut väg, gångbana och kommunalt VA på Bergsjövägen blev klart under våren 2020.

Ett nytt område med bostadsrätter, "Kårsta Park", byggs på Bergsjövägen av en privat aktör. Byggnationen pågår och inflyttning har påbörjats.
Läs gällande detaljplan för Kårsta-Rickeby 1

Ny gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen

Vallentuna kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg mellan Ekskogen och Kårsta.

Kommunal lekplats i Kårsta

Det saknas idag en kommunal lekplats i Kårsta men Vallentuna kommun har för avsikt att anlägga en lekplats i Kårsta inom de närmaste åren.

En annan plats för ny lekplats i Kårsta än den som redovisas i lekplatsplanen kan bli aktuell.

Säkra vattenförsörjning

Läs mer på Roslagsvattens webbplats

Kontakt

Daniel Jarl

Översiktsplanerare

E-post daniel.jarl@vallentuna.se

Telefon 08-587 850 39

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats