Kårsta lekplats

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bygga en ny lekplats i Kårsta, enligt kommunens antagna lekplatsplan. Det är en grönyta intill Sättratorpsvägen i Kårsta som är utpekad i lekplatsplanen som en eventuell plats för anläggning av en ny lekplats.

Det krävs dock en geologisk undersökning samt dagvattenutredning av platsen innan det fastställs att lekplatsen ska byggas där. Under sommaren 2021 ska markundersökningar genomföras på grönytan.

Visar utredningarna att platsen fungerar att bygga lekplatsen på kommer Teknik-och fastighetsförvaltningen att genomföra en medborgardialog under hösten 2021 med invånare om vad de önskar att lekplatsen ska innehålla.

Lekplatsen färdigställs förhoppningsvis år 2022.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats