Energi- och klimattips

Här hittar du information och filmer med tips och råd kring hur du kan minska din energiförbrukning och klimatpåverkan i din bostad eller fastighet. 

Tips och råd

Vad är en energideklaration?

En energideklaration ger dig information om en byggnads energianvändning. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart. Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.

En energideklaration är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexperternas oberoende. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna är tillsynsmyndighet enligt lagen om energideklarationer (2006:985). Nämnden har rätt att meddela byggnadens ägare de förelägganden som behövs och har även rätt att utfärda vite om kraven inte efterlevs.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
 • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

Det är ägaren som ska anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration.

Deklarationen ska göras i följande fall:

 • innan försäljning
 • vid uthyrning
 • för byggnader som är större än 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten

Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

Energispartips

Det finns mycket du kan göra för att använda mindre energi. Här är några exempel:

 • Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
 • Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 • Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs.
 • Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
 • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 • Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
 • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
 • Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
 • Snålspolande duschmunstycke sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
 • Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt. Energimärkningen hjälper dig att välja energismart. Märkningen finns bland annat på de flesta vitvaror, på tv-apparater, lampor, alla typer av värmepumpar, varmvattenberedare och på däck.

Byta elavtal eller frågor om elräkningen

Om du vill byta elavtal eller har frågor om elräkningen vänder du dig i första hand till ditt elbolags kundtjänst. Konsumenternas energimarknadsbyrå ge information och vägledning och Energimyndigheten har också mycket information, se länkar nedan.

Fakta om klimatpåverkan

De totala utsläppen av växthusgaser i Vallentuna är drygt 99 400 ton per år, eller 3 ton per person. Då är inte konsumtion av varor medräknat. Om man räknar in konsumtion, där produktionen i stor utsträckning sker i andra länder, släpper en genomsnittlig svensk ut 10 ton växthusgaser per person och år. För att klara att hålla klimatförändringarna på en säker nivå, och nå det internationella målet om max 2 graders uppvärmning, skulle utsläppen behöva minska till 1-1,5 ton.

I Vallentuna använder vi drygt 500 000 MWh energi per år. Omkring 44 procent används för transporter och 34 procent i bostäder och fritidshus. Uppvärmning av bostäder och lokaler släpper ut knappt 4 300 ton växthusgaser per år. De totala utsläppen av växthusgaser är drygt 99 400 ton per år, eller 3 ton per person. Då är inte konsumtion av varor medräknat.

De största utsläppen i Vallentuna kommer från transporter, drygt 49 000 ton växthusgaser per år varav drygt 39 500 ton från personbilar. Per invånare blir det 1,48 ton. Körsträckan i bil per person och år har ökat de senaste tio åren. Antalet personbilar har ökat med drygt 17 procent sedan 2010. Bensin och diesel är fortfarande de absolut vanligaste bränsletyperna för privata fordon. Knappt 10 procent av fordonen är elbilar, elhybrider, laddhybrider eller drivs av etanol eller gas.

Film

Film

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats