Energiplan

Vallentunas energiplan fastställdes i kommunfullmäktige mars 2014. Syftet med energiplanen är att visa hur kommunen som geografiskt område ska ingå i ett långsiktigt hållbart energisystem. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats