Primärkarta

Primärkartan utgör underlag för planering, projektering och översikter. Den innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, vägar, höjdinformation samt i vissa fall landskapsinformation såsom staket, murar, häckar och plank. Kartan tas fram för användning i skala 1:500. 

Primärkartan levereras digitalt i dwg-format och den kostar 788 kronor per hektar inklusive moms. Lägsta pris som debiteras är 394 kr. 

För större arealer, kontakta kart- och mätavdelningen för offert. A

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats