Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Angående råttor i Vallentuna centrum

Angående råttor i Vallentuna centrum

Med anledning av förekomsten på råttor i Vallentuna Centrum genomfördes i juni en grundläggande inventering. I juli beställde kommunens Gatu- och parkavdelningen flera saneringstjänster från Anticimex. 

Anticimex skadedjursexpert besökte hela centrumområdet och efter inspektioner placerade de ut smarta boxar, giftfria råttfällor, i centrum samt vid närliggande återvinningsstationen på parkeringen Vikingavägen.

Utplacerade råttfällor på offentliga platser ger bästa resultat på lång sikt men kan redan efter en kort tid visa effekt, därför är detta en långsiktig åtgärd. Dessa råttfällor är GPS-styrda och kommunen har möjlighet att i realtid följa upp statistiken. Anticimex kommer att rapportera resultat efter några veckor.

Det är alldeles för tidigt att säga vilka ytterligare insatser kommunen behöver vidta. Kommunen arbetar även med berörda fastighetsägare för att göra dem medvetna om problematiken.

Kommunen kommer att låta råttfällorna verka på befintliga uppställningsplatser i ett antal veckor till och sen utvärdera resultatet för att se om det finns fler gnagare på en plats och i sådana fall varför. Även andra åtgärder som exempelvis råttfällor i avloppsledningar kan övervägas.

Under sommaren genomförs en skräpmätning. På en avgränsad yta har mätning av skräp genomförts på slumpmässigt utvalda 200 punkter i och runt Vallentuna centrum. Även resultat från denna inventering som genomfördes under sommaren kan i framtiden användas för att identifiera ytterligare platser som kan vara aktuella att bevaka för att inte locka dit skadedjur.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats