Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Ny returpark planeras i Vallentuna

Ny returpark planeras i Vallentuna

Bild på en returpark

Illustration: Skiss över Vallentuna returpark

SÖRAB har ansökt om bygglov för nybyggnation av en returpark för återvinning och återbruk i Vallentuna.

Den nya returparken planeras på fastigheten VALLENTUNA-ÅBY 1:94. Platsen ligger öster om Vallentuna centrum intill ST1-macken och cirkulationsplatsen vid infarten till Arningeleden och Okvista arbetsområde (se karta nedan).

Platsens goda kommunikationsläge ger förutsättningar för kommunens invånare att besöka platsen både med bil och kollektivtrafik. 

Karta

Karta över området. Det gröna fältet i detaljbilden markerar den tilltänkta platsen för den nya returparken.

Illustration

Illustration: Skiss över Vallentuna returpark

Varför behövs en returpark?

Målen i avfallsplanen är tydliga. År 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det ska vara lätt att göra rätt.

För att det här ska kunna bli praktisk verklighet ser nu samhällsbyggnadsförvaltningen och SÖRAB gemensamt över Vallentunabornas möjligheter att bidra till en bättre miljö genom återvinning och återbruk. Målet är att det ska bli enklare och smidigare att göra rätt.

I dagsläget finns en återvinningscentral (ÅVC) i Löt, där boende i de norra delarna av Vallentuna kan sortera sitt grovavfall. Boende i centrala delar av kommunen har Hagby ÅVC i Täby som sin närmsta avlämningsplats för grovavfall. Hagby ÅVC är idag överbelastad med ca 350 000 besök/år och trafiksituationen inom anläggningen är tidvis mycket ansträngd.

I samband med byggandet av Norra länken kommer SÖRAB:s anläggning Kvarnkullen ÅVC i Sundbyberg att stängas under 2018. Det innebär att även Sundbybergarna och Solnaborna kommer att hänvisas till Hagby ÅVC tills dess att en ny anläggning står klar i Sundbyberg.

Vad är en returpark?

En returpark kan beskrivas som en återvinningscentral som vidareutvecklats till ett nav för återbruk. Här kan gammalt material få nytt liv!
Returparken i Vallentuna kommer att byggas enligt samma modell som Stockby Returpark på Lidingö, som vann pris för Årets Återvinningsanläggning 2016. Här smyckas returparken av skulpturer som är skapade av återvunnet material. Det inspirerar till ett cirkulärt tankesätt och till att återvinna och återbruka mer.

Enligt "Stockbymodellen" byggs ett Returhus/mottagningshall där besökarna välkomnas av personal när de kommer till anläggningen. Där fokuseras på det avfall som är miljöviktigast att sortera ut först. Det som är farligt samt det som kan återbrukas. SÖRAB sätter kunden i fokus och devisen är att det ska vara "lätt att göra rätt", vilket har resulterat i mer bemanning, generösa öppettider samt en genomtänkt och tydlig skyltning.

Under våren 2017 anordnade SÖRAB en Returskulpturtävling som konstnären Niklas Fännick vann. Han kommer ta fram tre skulpturer i olika returmaterial på temat "Djur och natur" som är tänkta att placeras på returparken i Vallentuna.

Läs mer om returparker på SÖRAB:s webbplats

Se film om vad en returpark är

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats