Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Digital informationsträff om Lindholmens utveckling

Digital informationsträff om Lindholmens utveckling

Den 26 maj håller Vallentuna kommun en digital informationsträff för Lindholmen. Informationsträffen är till för att du som bor i kommunen och i Lindholmen ska kunna ta del av kommande och pågående bostads- och samhällsutveckling i Lindholmen.

Informationsträffen kommer ske genom att kommunen förmedlar informationen i filmformat. Informationsfilmerna kommer att släppas kl. 18.00 den 26/5 på Vallentuna kommuns hemsida samt på Facebook och det kommer finnas möjlighet att titta på filmerna även i efterhand.

Filmerna kommer bland annat presentera bakgrunden till varför Lindholmen står inför denna kommande utveckling med ny bostadsbebyggelse samt tillhörande service, men också en djupdykning i planprocessen och andra pågående projekt i Lindholmen.

Kommunen ser gärna att så många som möjligt har tillfälle att medverka på informationsträffen. Kontaktuppgifter kommer finnas tillgängliga då filmerna släpps där möjlighet ges för att ställa frågor till kommunens tjänstepersoner.

Nya bostäder, service, torg och parker

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av Vallentunas politiker tagit fram en fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna tätort och Lindholmen som visar på att Lindholmen kommer utvecklas med nya bostäder, service samt parker och torg. Samhällsbyggnadsförvaltningen driver nu denna utveckling framåt på uppdrag av politikerna. Arbete pågår med att titta på var det är möjligt att lokalisera dessa nytillkommande bostäder och i Lindholmen är det många fastighetsägare och näringsidkare som hört av sig och vill medverka.

Fysiskt möte i Lindholmen framöver

Utvecklingen berör alla som bor i Lindholmen och det är viktigt för Vallentuna kommun att ha invånarna med på resan. Informationsträffen hålls istället för ett fysiskt möte som var planerat men tyvärr fick ställas in på grund av råkande omständigheter med covid-19. Så fort samhällssituationen tillåter kommer det att ske ett möte på plats i Lindholmen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats