Digital Översiktsplan

Nu finns en digital version av Översiktsplan 2040 på webbplatsen. Den digitala översiktsplanen speglar delar av den tryckta översiktsplanen. I den digitala översiktsplanen kan du läsa text tillsammans med zoombara kartor. Du väljer att läsa och se på olika lager i teckenförklaringen respektive kartan och navigera mellan översiktsplanens olika delar.

Översiktsplanen är en viljeyttring och vägvisare för kommunens fysiska utveckling med sikte på år 2040 med utgångspunkt från Vallentunas läge, mark- och vattentillgångar samt den byggda miljön.

Denna tjänst är del i projektet En digital samhällsbyggnadsprocess ("DISA") som sker inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ytterligare tjänster som digital medborgardialog som ger möjlighet att tycka till om pågående planer på webben är under utveckling.

Digital Översiktsplan 2040

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats