Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Dokumentation från workshop i Kårsta

Dokumentation från workshop i Kårsta

Det kom in många synpunkter på det förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2 som var ute på samråd under sommaren. Med anledning av det anordnades en öppen workshop i Kårsta skola 29 augusti.

På workshopen diskuterade Kårstabor, politiker och sakkunniga tjänstemän gemensamt Kårstas framtida utveckling. I dokumentationen nedan hittar du en sammanställning av de synpunkter som kom fram under gruppdiskussionerna.

Det tidigare förslaget till detaljplan och gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2 har nu dragits tillbaka. De synpunkter och förslag som framkom under workshopens gruppdiskussioner (se dokumentation nedan) kommer att tas med som värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram ett nytt bearbetat förslag.

Vi vill uppmana alla att fortsätta skicka in sina skriftliga synpunkter fram till 30 september. Alla synpunkter och idéer är fortfarande välkomna och viktiga för att kunna ta fram ett nytt förslag.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats