Earth Hour - en del av vårt klimatarbete

Logotyp Earth hour

I morgon, lördag den 30 mars, deltar Vallentuna kommun i världens största klimatmanifestation, Earth hour, som pågår mellan kl. 20.30-21.30. Vallentuna kommun arbetar för att minska sin klimatpåverkan på flera olika sätt, och som invånare kan du också bidra!

En stor del av vår dagliga energianvändning sker nämligen i hemmet. I det svenska genomsnittshuset används totalt ungefär 23 000 kWh per år, varav ungefär hälften går till uppvärmning, ungefär en femtedel till varmvatten och ungefär en fjärdedel till hushållsel.

Under rubriken Mer information hittar du energispartips som kan hjälpa att minska både kostnader och klimatpåverkan.

Vallentuna kommun kommer under Earth hour att släcka ned Vallentuna Kulturhus samt kommunens två fritidsgårdar. Våra fritidsledare har valt att använda cykel i stället för tjänstebil både under fredagen och lördagen. Är du nyfiken på klimat-boktips går det att ta del av det på kommunens biblioteks Instagramkonto: bibliotekvallentuna 

Vallentuna kommun arbetar ständigt med att minska klimatpåverkan, till exempel genom att minska tjänsteresor med kommunens fordon, transporter och energiförbrukning i kommunens lokaler.

Mer information

Energispartips

Det finns mycket du kan göra för att använda mindre energi. Här är några exempel:

  • Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
  • Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
  • Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs.
  • Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
  • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
  • Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
  • Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
  • Snålspolande duschmunstycke sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
  • Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt. Energimärkningen hjälper dig att välja energismart. Märkningen finns bland annat på de flesta vitvaror, på tv-apparater, lampor, alla typer av värmepumpar, varmvattenberedare och på däck.

Fakta om klimatpåverkan

De totala utsläppen av växthusgaser i Vallentuna är drygt 99 400 ton per år, eller 3 ton per person. Då är inte konsumtion av varor medräknat. Om man räknar in konsumtion, där produktionen i stor utsträckning sker i andra länder, släpper en genomsnittlig svensk ut 10 ton växthusgaser per person och år. För att klara att hålla klimatförändringarna på en säker nivå, och nå det internationella målet om max 2 graders uppvärmning, skulle utsläppen behöva minska till 1-1,5 ton.

I Vallentuna använder vi drygt 500 000 MWh energi per år. Omkring 44 procent används för transporter och 34 procent i bostäder och fritidshus. Uppvärmning av bostäder och lokaler släpper ut knappt 4 300 ton växthusgaser per år. De totala utsläppen av växthusgaser är drygt 99 400 ton per år, eller 3 ton per person. Då är inte konsumtion av varor medräknat.

De största utsläppen i Vallentuna kommer från transporter, drygt 49 000 ton växthusgaser per år varav drygt 39 500 ton från personbilar. Per invånare blir det 1,48 ton. Körsträckan i bil per person och år har ökat de senaste tio åren. Antalet personbilar har ökat med drygt 17 procent sedan 2010. Bensin och diesel är fortfarande de absolut vanligaste bränsletyperna för privata fordon. Knappt 10 procent av fordonen är elbilar, elhybrider, laddhybrider eller drivs av etanol eller gas.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats