Eldning avråds

Det varma och torra vädret medför att det är stor brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Räddningstjänsterna i Stockholms län avråder från eldning. Avrådan gäller hela länet. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

All eldning sker på eget ansvar

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Grilla i naturen

Du ska alltid vara försiktig när du grillar i naturen och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.

För mer information

Följ brandriskprognosen via SMHI.

Information om brandriskprognosen kan du även få på följande telefonnummer:
Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26
Storstockholms brandförsvar: 08-454 83 39
Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats