Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Eldningsförbudet upphävt

Eldningsförbudet upphävt

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 8.00 onsdagen den 3 juli 2019.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats