Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Förlängd samrådstid Kårsta-Rickeby 2 och förtydligande av kostnader

Förlängd samrådstid Kårsta-Rickeby 2 och förtydligande av kostnader

Samrådstiden för detaljplan och gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2 kommer att förlängas till 30 september 2018.

Det har cirkulerat lite motstridiga uppgifter om tidpunkten för uttag av gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Därför kommer här ett förtydligande.

Tidpunkter för debitering 

Befintliga fastigheter

När gatorna är utbyggda och brukbara kommer de redan bebyggda fastigheterna att debiteras för gatukostnader. Fastighetsägaren kan dock ansöka om avbetalning eller begära anstånd med betalningen.

Obebyggda fastigheter

Obebyggda fastigheter debiteras direkt när gatorna är utbyggda och brukbara. Fastighetsägaren kan dock ansöka om avbetalning eller begära anstånd med betalningen.

Styckningsrätter

Gatukostnadsersättning för nytillkommande byggrätter (styckningsrätt) kommer att inte att debiteras direkt när gatorna är färdigställda, utan vid framtida avstyckning i samband med bygglovgivning.

Roslagsvatten kommer inte att ta ut någon avgift för att man har möjlighet att stycka. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats