Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Förslag på ny plats för Lindholmens återvinningsstation

Förslag på ny plats för Lindholmens återvinningsstation

Nu finns förslag på en ersättningsplats i centrala Lindholmen för den återvinningsstation som kommer att tas bort den 28 februari 2020 på grund av kommande byggprojekt längs Roslagsbanan. Platsen är under utredning.

Vallentuna kommun har nu hittat en eventuell ersättningsplats i centrala Lindholmen. Platsen är under utredning och kommer att föreslås till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI AB, som är ansvarig verksamhetsutövare.

Vi har ännu inte någon tidplan när platsen kan vara iordningsställd. Det beror på att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen först måste söka bygglov som ska beviljas och därefter ska platsen iordningsställas.

Under tiden hänvisar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) till återvinningsstationerna i centrala delar av Vallentuna, Ormsta och Ekskogen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats