Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Framtiden för Ormstaskolans tomt - skola och bostäder

Framtiden för Ormstaskolans tomt - skola och bostäder

Vallentuna kommun har tagit fram en förstudie för hur tidigare Ormstaskolans tomt ska användas i framtiden. Förstudien har bedömt att tomten är bäst lämpad för skolverksamhet, men att det även kan rymmas ett fåtal radhus på tomten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen under 2020 tagit fram en så kallad förstudie för Ormstaskolans tomt med närliggande kommunal mark.

Förstudien är till för att ge vägledning för framtida användning av Ormstaskolans tomt som sedan öppnandet av Hagaskolan är tom förutom den gamla idrottshallen. Förstudien bedömer att en lämplig framtida användning utifrån de fysiska förutsättningarna fortsatt är skolverksamhet men att det samtidigt kan byggas 10-12 radhus.

Den nuvarande detaljplanen på tomten möjliggör byggandet av en ny skola på platsen men för att möjliggöra bostäderna krävs en ny detaljplan.

 

Behov finns för ny skola

Det har i förstudien konstateras ett behov av en skola på platsen, förstudien kan däremot inte säga när exakt i tiden behovet uppkommer. Beroende på när i tiden skolbehovet uppstår kan en ny skola komma att etableras innan en ny detaljplan tas fram.

Förstudien pekar ut flera saker som oavsett om det sker genom en ny detaljplan behöver göras i samband med etablering av en ny skola, det handlar exempelvis om gångvägar i närområdet och andra trafikfrågor. När kommunstyrelsen godkänt förstudien kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att planera in det som ett kommande projekt för ny detaljplan som likt idag inrymmer en skoltomt men också dessa 10-12 radhus och andra åtgärder som föreslås i samband med etablering av en ny skola.

Du kan läsa förstudien och protokollet från Plan- och miljöutskottet i sin helhet nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats