Hagaskolan

Arbetet med att bygga nya Hagaskolan är i full gång och bygget håller tidplanen som planerat. När Hagaskolan står färdig kommer det att vara Vallentunas största skola.

Det första spadtaget för Hagaskolan togs 7 mars 2017. Det är JM Entreprenad som ansvarar för bygget och skolan beräknas vara klar för skolstart höstterminen 2019.

Skolan kommer att bli en 3-parallellig F–9-skola med plats för 80 barn i förskolan och drygt 800 elever i grundskolan. Det blir en skola och förskola med moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt. Skolan kommer att ha ett eget tillagningskök och idrottshall. I anslutning till skolan kommer det även att finnas fotbollsplaner med konstgräs.

Jonas Hård, blivande rektor på Hagaskolan, har sedan i vintras märkt av ett växande intresse att få börja jobba på skolan.

– Söktrycket till lärartjänsterna har varit högt, ca 50 sökande till de tjänster som varit utannonserade. Vi märker tydligt att de lärare som sökt till oss har ett stort intresse av att få vara med och bygga upp Hagaskolan. Även våra blivande elever är nyfikna och ställer många frågor om allt mellan himmel och jord.

Tre ledord kommer styra utformningen av skolan för att stödja det pedagogiska arbetet optimalt.

  • Kunskapande miljöer vilket innebär att undervisningen ska organiseras på olika sätt under olika tider för att möta elevernas behov. Alla ytor ska erbjuda plats för enskild koncentration, reflektion och samarbete i mindre grupper.
  • Samspelande miljöer där eleverna ska ges möjlighet till ökat ansvar för sin lärmiljö i takt med ökad förmåga och stigande ålder.
  • Inspirerande miljöer där ytorna ska inbjuda till viss aktivitet och rörelse och det pedagogiska materialet ska presenteras på ett attraktivt sätt.

En naturlig del av skogen

Själva skolbyggnaden består av ett tegel som harmoniserar vackert med skogen runtomkring. Arkitektens vision är att skolan ska upplevas som att den är en naturlig del av skogen. Byggnaden saknar även sockel för att förstärka känslan av att växa upp ur marken.
Skolan har ett gemensamt torg där de olika verksamheterna kommer att sitta i så kallade "muttrar" som byggs ut från mitten. Ovanpå det gemensamma torget ligger ett bibliotek på övre plan.

Verksamhetsanpassade lokaler

Förskolan får en egen del med tillhörande skolgård. Förskolan kommer att bestå av fyra avdelningar om sammanlagt 80 barn och ca 15 personal. Förskolan ska så mycket som möjligt ses som en del av stora Hagaskolan. Lokalerna ska stödja samarbeten mellan förskola och skola på olika sätt. Till exempel genom att elever hälsar på i förskolan och genom att förskolebarn får ta del av små glimtar från de större elevernas vardag.

De större barnen kommer att sitta samlade med årskurs F–3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9 i varsin mutter. Tanken är att miljön ska kunna anpassas utifrån ålder. Barn lär på olika sätt och den fysiska miljön ska svara upp mot detta genom att erbjuda en bred variation av miljöer. De äldre eleverna har till exempel behov av gemensamma ytor för god kommunikation, medan de yngre eleverna har behov av lek, rörelse och vila.

De gemensamma ytorna ska bidra till samhörighet och känslan av att vara EN skola. Alla ytor ska erbjuda platser både för enskild koncentration, reflektion och samarbete i mindre grupper.

Läs mer om bygget av Hagaskolan

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats