Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Kristineberg etapp 1 ute på granskning

Kristineberg etapp 1 ute på granskning

Kristineberg är en helt ny stadsdel som planeras i anslutning till centrala Vallentuna. Detaljplanen för etapp 1 av området är nu ute på granskning under perioden 12 december 2019 - 16 januari 2020.

Den nya stadsdelen Kristineberg ligger i nära anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Stadsdelen är ett av Vallentunas större utvecklingsprojekt. När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1700-1800 bostäder, flera skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum.

En grundläggande utgångspunkt för planeringen av hela Kristinebergsområdet har varit att bostäder och annan bebyggelse ska utvecklas i nära samklang med skog och natur. I juni 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram för Kristineberg. Under 2018-2019 genomförde kommunen en serie hållbarhetsdialoger med politiker, tjänstemän och andra inblandade aktörer. Ambitionen är att den nya stadsdelen ska bli en föregångare i Vallentuna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

– Vallentuna ska dra nytta av vårt attraktiva läge och vi vill att Vallentuna växer. Men vi ska växa på ett hållbart sätt. Vallentunas styrka är våra unika natur- och kulturvärden, det är viktigt att vi inte tappar bort det när vi växer, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Planeringen av Kristineberg tas fram i etapper och det är etapp 1 i detaljplaneringen som nu är klar för granskning. Planområdet ligger i sydöstra Vallentuna och består idag av skogsmark. Området gränsar till Arningevägen, Påtåker och Okvista industriområde.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och via länken nedan under perioden 12 december 2019 - 16 januari 2020.

Om du vill lämna synpunkter på detaljplanen behöver det göras senast 16 januari 2020.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats