Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Kupan är kommunens miljöstipendiat 2019

Kupan är kommunens miljöstipendiat 2019

Röda korset i Vallentuna är kommunens miljöstipendiat 2019. Röda korset och deras second hand-butik Kupan är en föregångare i arbetet med cirkulär ekonomi, där avfall är en resurs. Kupan inspirerar och underlättar återbruk för kommuninvånarna så att saker får ny nytta samtidigt som vi hushållar med jordens resurser.

− Medvetenhet om utmaningar och möjligheter för miljön är avgörande för att minska miljöpåverkan. Miljöstipendiet är en del av vår satsning på miljöfrågor, där kommunen har en viktig roll i att underlätta för invånare och företag och göra medvetna och hållbara val, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Motivering

Vallentuna Rödakorskrets har under lång tid arbetat med återvinning och återbruk genom sin butik Kupan. Kupan har varit föregångare i den trend med ökat intresse för second hand som nu märks i samhället. Det är ett oglamoröst och idogt arbete som gör konkret skillnad för miljön. Kupan är ett strålande exempel på initiativ för cirkulär ekonomi, där avfall ses som en resurs. Vallentuna Rödakorskrets och butiken Kupan ger inspiration och underlättar för människor att hushålla med planetens resurser i vardagen.

Årligt miljöstipendium

Syftet med kommunens årliga miljöstipendium är att uppmärksamma och stimulera goda insatser och engagemang som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling i Vallentuna. Beslut om stipendiat fattades av kommunstyrelsen den 16 mars 2020. Stipendiaten kommer att uppmärksammas vid ett av kommunfullmäktiges sammanträden − datum meddelas senare.

Bildtext: Anne-Marie Kraft Karlsson, ordförande för Vallentuna Rödakorskrets (till vänster), och Anita Björkvall Stribeck, kassör (till höger).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats