Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Med anledning av rådande klass 2-varning Snöfall och drivbildning

Med anledning av rådande klass 2-varning, Snöfall och drivbildning

SMHI har utfärdat varningar för hårt väder under kvällen måndag den 7 januari och under tisdag 8 januari. Vädersituationen förväntas bli besvärlig med stora problem för vägtrafik och andra kommunikationer. Trafikverket uppmanar trafikanter att anpassa körsätt efter väder och väglag.

Ett lågtryck förväntas ge stora snömängder från och med måndag kväll, i Stockholms län, Roslagskusten, Gävleborgs län, Uppsala län, Upplandskusten råder klass 2-varning för vind och snöfall med risk för kraftig drivbildning.

Med anledning av det förväntade väderläget uppmanar Trafikverket alla trafikanter att ta god tid på sig i trafiken och anpassa körsätt efter väder och väglag.

Håll dig löpande informerad:

För väg- och tågtrafik: trafikverket.se, trafiken.nu

För kollektivtrafik och flygtrafik: sl.se, trafiken.nu, swedavia.se

För aktuella vädervarningar och prognoser: smhi.se

Bra att tänka på

Bilist

 • Det är viktigt att du följer parkeringsreglerna för att plogningen ska kunna göras på ett bra sätt, både dag- och nattetid. Se vilken dag det är parkeringsförbud på din gata.
 • Tänk på att ha rätt utrustning, så som vinterdäck, när det är halt. Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret, var ute i god tid och planera din resa.
 • Du som har p-tillstånd för rörelsehindrad: flytta gärna bilen under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet och din parkeringsplats kan snöröjas.

Cyklist

 • Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Tänk på att använda rätt utrustning - reflex och vinterdäck.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på en gång- eller cykelbana hindrar snöröjningen.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Gående

 • Anpassa din utrustning efter att det är mörkare och halt genom att använda reflexer och broddar.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Fastighetsägare

 • Du som fastighetsägare ansvarar för snö och istappar på taket samt isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor.
 • Genom att flytta taksnön mot körbanan efter skottningen möjliggörs även framkomlighet för gående, cyklister och rullstolsburna på gång- och cykelbanan.
 • Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren exempelvis byggsäckar.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats